X

ตรวจความพร้อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช

เชียงราย-ผบ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ รอง ผบ.มทบ.๓๗ (๒) พร้อมคณะกรรมการ ตรวจความพร้อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล  ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.๓๗ (๒) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ในการตรวจความพร้อม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในสถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด – ๑๙ ยังคงเป็นปัจจัยที่มีการเพ่งเล็งอยู่ ให้มีระยะห่างที่เหมาะสมปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้แต่ละห้องเรียน  ก่อนเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ ก.ค. ๖๓ พร้อมกันนี้ทาง รอง ผบ.มทบ.๓๗ (๒) ได้มอบหน้ากาก เฟซชิลด์ ให้กับทาง ผอ.รร.ทบอ.บ.ว.เพื่อมอบให้กับนักเรียนในวันเปิดเรียน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองว่าจะมาโรงเรียนและปลอดภัย พร้อมกันนี้ก็แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองโรค การรักษาความสะอาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด้วย  ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น