X

ชวนเที่ยวบ้านปางขอนชมวิถีชีวิตชุมชนอาข่า

เชียงราย-อารยธรรมชนเผ่า วิถีชีวิตชุมชนปางขอน สู่หมู่บ้าน OTOP (OTOP Village)

วันที่ 24 ก.ย. 61 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานพิธี เปิดงาน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP Village) 8 เส้นทาง มีพัฒนาการอำเภอ นางพิมพ์พร นพวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวรายงาน และนายอินทฤทธิ์ วุยะอากู่ ผู้ใหญ่บ้านปางขอน กล่าวต้อนรับ โดยมีตัวแทนส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ลานชมวิวบ้านปางขอน ภายในบริเวณงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้ากาเกษตร อาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของหมู่บ้านปางขอน และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่า พร้อมทั้งพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนหมู่บ้าน
บ้านปางขอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเรื่องแหล่งผลิตกาแฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง มีความสวยงามตามธรรมชาติและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป

ข่าวโดน : สัญชัย ขัติครุฑ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881