X

” ทุกข์ภัยพิบัติน้ำใจไทยไม่เหือดแห้ง ” ทหารบกที่ ๓๗ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธาเอกชน นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า แจกผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เชียงราย-” ทุกข์ภัยพิบัติน้ำใจไทยไม่เหือดแห้ง ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙”

เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ พร้อมด้วย พ.อ. ปรัษฐา ครามะคำ หก.กกร.มทบ.๓๗/หน.ฝกร.ศบภ.มทบ.๓๗/หน.ฝยน.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ และเจ้าหน้าที่ ศบภ.มทบ.๓๗ โดยการประสาน คุณบังอร มะลิดิน รองนายกเทศบาลนครเชียงราย และคณะ เข้าพื้นที่ดำเนินการโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ โดยทำการแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวัน,น้ำดื่ม และหน้ากากผ้า แก่ประชาชนชุมชนเทิดพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเกาะลอย เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติเป็นวันที่เจ็ด โดยดำเนินการและบูรณาการร่วมมือกับส่วนราชการ, ภาคเอกชน ใน พื้นที่ จว.ช.ร. ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย ในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย และนายภานุวัธน์ วงษ์ศรีพิสันต์ เจ้าของร้านโสด SING พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคน้ำดื่ม ดำเนินการสนับสนุนจัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่องและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคน้ำดื่ม พร้อมกันนี้ มทบ.๓๗ ได้นำผักปลอดภัย “โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช จำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้ง หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่มารับข้าวกล่อง ได้รับทราบถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาด และการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย ชป.กร.มทบ.๓๗
ผลการปฏิบัติ : มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง…

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881