กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มทบ.๓๗ ลงพื้นบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เชียงราย-มทบ.๓๗ เข้าพื้นที่ดำเนินการโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ

เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๒๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. สิงหนาท โลสุยะ รอง เสธ.มทบ.๓๗ (๒)/รอง เสธ.ศบภ.มทบ.๓๗ (๒) พร้อมด้วย พ.อ. ปรัษฐา ครามะคำ หก.กกร.มทบ.๓๗/หน.ฝกร.ศบภ.มทบ.๓๗, พ.อ. ชยุต จันทะวงค์ รรก.แทน หก.กขว.มทบ.๓๗/หน.ฝขว.ศบภ.มทบ.๓๗ และเจ้าหน้าที่ ศบภ.มทบ.๓๗ โดยการประสาน คุณบังอร มะลิดิน รองนายกเทศบาลนครเชียงราย และคณะ เข้าพื้นที่ดำเนินการโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ โดยทำการแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวัน และหน้ากากผ้า แก่ประชาชนชุมชนทวีรัตน์ เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร.

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติเป็นวันที่ห้า โดยดำเนินการและบูรณาการร่วมมือกับส่วนราชการ, ภาคเอกชน ใน พื้นที่ จว.ช.ร. ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย ในการสนับสนุนหน้ากากผ้า และนายภานุวัธน์ วงษ์ศรีพิสันต์ เจ้าของร้านโสด SING พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินการสนับสนุนจัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้ง หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่มารับข้าวกล่อง ได้รับทราบถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาด และการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย ชป.กร.มทบ.๓๗

ผลการปฏิบัติ : มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น