X

ห้าม!!! จำหน่ายสุราหรือมั่วสุมเกิน 5 คน มีโทษจับปรับ

เชียงราย-มีคำสั่ง ห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามทำกิจกรรม มั่วสุมกันในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในระหว่าง 12 – 16 เมษายน 2563

วันที่ 10 เม.ย.2563 นายประจญ ปรัชญสกุล ผวจ.เชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ให้ปิดพื้นที่หรือแสดงจำหน่ายสินค้าสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามที่ นายกรัฐมนตรีประกาศถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และจังหวัดเชียงรายได้มีการประกาศกำหนด มาตรการเร่งด่วนในการน้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้ว เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหา และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สถานที่ ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีก และจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัตเชียงราย ให้ปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้งดจำหน่าย

ห้ามให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน หรือรวมตัวเพื่อสังสรร โดยดื่มเครื่องมีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย หากผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่กินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาห หรือทั้งจำทั้งปรับ  หรือฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.63 ถึง 16 เม.ย.63 เป็นต้นไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881