จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน

เชียงราย-ปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน เข้าตรวจสถานบริการ 4 แห่งในบริเวณ อำเภอเมืองเชียงราย

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  โดยการออกตรวจในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานบริการ 4 แห่งในบริเวณ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้กำชับทางร้านปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรา ซึ่งก็ได้เน้นและกำชับ สำหรับการลงตรวจในครั้งนี้ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ถือว่าเป็นสัญญาณดีของจังหวัดเชียงรายที่ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายสุรา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะคอยสอดส่องดูแลเป็นประจำเพื่อให้เกิดความสงบสุขต่อสังคมของชาวจังหวัดเชียงราย

การจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ ได้สนธิกำลังและบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานปกครอง อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย รวมแล้วมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้กว่า 30 นาย ร่วมออกตรวจ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น