พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.10 พระราชทานโครงการและมอบถุงยังชีพ ช่วยชาวสิงห์บุรี

พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.10 พระราชทานโครงการและมอบถุงยังชีพ ช่วยชาวสิงห์บุรีวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไวรัสโควิด-19 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งก็มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, พล.ต.ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19กิจกรรมตามโครงการประกอบด้วยการจ้างทำงานในฟาร์มฯ โดยรับสมัครผู้ที่ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจำนวน 50 คน กำหนดจ้างงานเป็นเวลา 60 วัน ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน มาทำงานในฟาร์มและเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปและมีกิจกรรมพัฒนาฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยทำการปรับพื้นที่รอบหนองลาดจำนวน 17 ไร่ แบ่งเป็นแปลงสาธิตในการปลูกพืชชนิดต่างๆ 15 แปลง เช่นแปลงปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งในแต่ละแปลงจะมีคลองไส้ไก่ส่งน้ำไปใช้ในการทำเกษตรทุกแปลง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือหนัก รถแบคโฮ รถบรรทุกดิน จากกรมการทหารช่าง จังหวัดลพบุรี และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในการปรับพื้นที่เป็นปลงสาธิตตามหลักการการทำเกษตรแบบ “โคกหนองนา” ที่ใช้หลักพึ่งตนเองในการแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งเก็บน้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ ๑๗ ไร่ กองทัพภาคที่ 1 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ผอ.ศอ.จอส.ภาค1 ประชาชนรับถุงพระราชทาน และพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมลงตรวจพื้นที่ในโครงการฯ ด้วย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พลตรี ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.13 พ.ท.นพพร อธินุวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหลองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การดำเนินงานโครงการ “โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19” รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา) โดยดำเนินโครงการในพื้นที่ของฟาร์มตัวย่างทั่วประเทศ จำนวน 31 ฟาร์ม โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 จำนวน 3 ฟาร์ม ใน 3 จังหวัด ดังนี้
1. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ 17 ไร่
2. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จว.อ.ท. เนื้อที่ดำเนินโครงการๆ 15 ไร่
3. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี ตตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จวร.บ. เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ 30 ไร่ 30 ตารางวา การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการฯ พร้อมกัน ในวันที่ 4 พ.ค. 2563 ดังนี้ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 4 พ.ค. – 4 ก.ค. 2563 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 5 ก.ค.- 5 ก.ย. 2563 ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 6 ก.ย.- 6 ต.ค. 2563 โดยมี หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ทหาร, ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสาได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ด จ.สิงห์บุรี / รายงาน