X

สกลนคร “ปลาช่อน” ปลาเศรษฐกิจมาแรง ปี 2566 ผู้ประกอบการเผย Mou รับออเดอร์ จากประเทศเวียดนามเข้ามาแล้วกว่า 100 ตัน

ในการประชุมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านอื่น ๆ ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจังหวัดสกลนคร ราชอาณาจักรไทย ณ จังหวัดสกลนคร ( 14 มี.ค. 66) ได้มีการทำ MOU จับคู่ธุรกิจ 16 คู่ค้า  เพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้าท้องถิ่นระหว่างกัน  โดยมีธุรกิจ เกี่ยวกับ ปลาช่อน และลูกพันธุ์ ปลาช่อน ที่ได้ลงนามในครั้งนี้ด้วย     

นายวิทวัส  อินธิสาร  ผู้ประกอบการ มงคลจารุวิทย์ฟาร์ม จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า “ฟาร์มของเราการันตีด้วยมาตรฐาน Gap  ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย  โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์ ปลาช่อน  รวมถึงปลาช่อนไซส์ขนาดพร้อมรับประทาน มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยที่ผ่านมาภาคธุรกิจ  ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว  วันนี้ มงคลจารุวิทย์ฟาร์ม  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่  ได้มีความคิดในการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  และพร้อมส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ในอดีต เมื่อพูดถึงปลาช่อน เราจะนึกถึงภาพที่ชาวบ้านออกหาปลาตามท้องไร่ท้องนามาขาย ปัจจุบันเรานำมาทำเป็นธุรกิจที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง ภายใต้มาตรฐาน Gap ให้มีความสดสะอาด  และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย ปลาช่อน ของเราเป็นการผสมระหว่างปลาช่อนนากับปลาช่อนแม่ลา  เมื่ออายุครบ  5 เดือน จะมีน้ำหนักตัวละประมาณ 7 ขีด ราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มอยู่ที่ กก.ละ  70  บาท   

ในช่วงโควิดที่ผ่านมา  เราได้ไลฟ์สดขายปลาช่อนจากหน้าบ่อ  ซึ่งลูกค้าตอบรับกันเป็นอย่างดี  มีบริการขนส่งจากบ่อไปสู่ลูกค้าถึงที่   สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง  ภาคการขนส่ง ถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เราได้เซ็นต์ Mou  กับจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   โดย ได้รับออเดอร์  ปลาช่อนขนาด 2 ตัว/กก. จำนวน  100  ตัน  หรือ  100,000  กก. รวมถึงลูกพันธุ์ปลาช่อน   ที่จะต้องส่งไปยังประเทศเวียดนาม ภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้”     นายวิทวัส  อินธิสาร กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากได้ความรู้ในการเพาะเลี้ยง ปลาช่อน ต้องการซื้อปลาช่อนไปรับประทานทั้งส่งและปลีก หรือสนใจธุรกิจแฟรนไชส์  ปลาอบโอ่ง  ปลาสดระบบตรงจากฟาร์ม ซึ่งมีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาช่อนใน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  และ จ.กาฬสินธุ์  โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายธนพนธ์  ศรีภักดี  ผู้ประกอบการ  มงคลฟาร์ม 5 ม.    Facebook :  Mos Thanapon  โทร 093-5137934  หรือ นายวิทวัส  อินธิสาร  ผู้ประกอบการ มงคลจารุวิทย์ฟาร์ม จังหวัดสกลนคร  085-8488025

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง การปฏิบัติเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นระหว่าง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสม สำหรับการบริโภค  โดยใช้คำย่อว่า มาตรฐาน มกษ. GAP

  GAP พืช ข้อกำหนด 8 ประการ มีดังนี้

1. น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากเเหล่งที่ไม่มีสภาพเเวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิต

2. พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพเเวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่มิดชิดและใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า

6. การพักผลิตผล การขนย้ายในเเปลงปลูก  และการเก็บรักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ

8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซื้อและปริมาณผลผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการตามสอบ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]