X

มท.2 ชวนพี่น้อง อบต.ทั่วประเทศร่วมทำบุญใหญ่ให้ประเทศ ช่วยชีวิตคน ลดการตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนน

พังงา-รมช.นิพนธ์ชวนชาว อบต.ทั่วประเทศร่วมทำบุญใหญ่ให้ประเทศ ช่วยชีวิตคน ลดการตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “อปท.กับการขับเคลื่อนโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยทั่วไทย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น” ภายในงานสัมมนาทางวิชาการ“Global Disruption : โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”โดยมี นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี  กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆของประชาชน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 22,000 คน วันนี้จึงขอถือโอกาสชวนพี่น้องชาวท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกันทำบุญใหญ่ให้ประเทศ ด้วยการร่วมจับมือในทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนน เท่ากับเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่นๆได้ โดยเริ่มเข้มงวดในการสกัด “การเมาแล้วขับ” และ “การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด” ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน ตำบล ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้  ในวันนี้่จึงอยากเพิ่มบทบาทของ อปท. ให้เข้ามาดูแลคุณภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่บริหารอยู่ให้มากขึ้น เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายตำบลขับขี่ปลอดภัยให้เป็นผลปฏิบัติทางรูปธรรมจับต้องได้ โดยให้แต่ละท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยทางท้องถนน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายก อบต.เป็นประธานศูนย์ปลอดภัยทางท้องถนนระดับ อปท.อยู่แล้ว ประกอบกับกฎหมายได้แก้ไขให้อำนาจในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนาจในเรื่องการจัดการจราจรเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

นายวิชัช ไตรรัตน์ เปิดเผยว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาทางวิชาการ“Global Disruption : โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม2562 เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งรับทราบถึงนโยบายรัฐบาลตลอดจนกรอบการดำเนินการในภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อเตรียมตัวให้ทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับในวันนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “อปท.กับการขับเคลื่อนโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยทั่วไทย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น”โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เรื่อง “ท้องถิ่นกับการบริหารงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล”  โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง“กฎหมายจัดตั้งและกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่”โดยนายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเรื่อง “การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”โดยนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์  อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข