X

เขยฝรั่งทำเกษตรอินทรีย์ ไร้สารเคมี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังคงมีไร่เล็กที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ติดชายแดน สปป ลาว ตลอด 4 ปี ที่ 2 ผัวเมีย นั้นฟันฝ่า กับปัญหาอุปสรรค์ ในเรื่องการเป็นอยู่ การดำรงชีวิต อยู่แบบพอเพียงและเรียนรู้วนเกษตร  เน้นการสร้างป่า ปลูกพืชหลากหลาย ให้พึ่งพาอาศัยกัน เน้นไม่เอาสารเคมีเขามาสู่ไร่ อยู่กับธรรมชาติ      ที่มีเกษตรกรชาวต่างชาติที่ผันตัวจาก​ NGO มาจับจอบเสียม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษและประยุกต์ ร่วมกับชุมชน จนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมการพัฒนากลุ่มในด้านต่างๆ ซึ่งล่าสุด นายชัยวัฒน์ ขื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายของกลุ่ม

นางพัชราพร  หีบแก้ว และนายโรแม็งวิลฟริด อายาดาห์ ชาวฝรั่งเศส (เจ้าของไร่) กล่าวว่าตนได้ตั้งเป้าหมายชีวิต คือ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและหลงรักเมืองเลย จึงหาซื้อที่ดินและเริ่มทำวนเกษตร เมื่อปี 2558  โดยใช้ทฤษฎีขี้คร้านในการทำเกษตร  หลักการทำกสิกรรมยั่งยืน หลักการ: ปลูกกล้วยตรงกลาง 4 มุม ของ 1 ตรม. ปลูกไม้ยืนต้น 4 ชนิด 1. ไม้ยืนต้นกินใบ  2 .ไม้ยืนต้นกินผล 3.ไม้สร้างบ้าน 4. ไม้ยืนต้นให้น้ำมัน ส่วนตรงกลางปลูกพืชผัก, สมุนไพร เพื่อสร้างความหลากหลายของป่า และเป็นการปลูกเลียนแบบธรรมชาติ ปัจจุบัน สภาพที่ดินรกร้าง กลายเป็นสวนป่าและศูนย์เรียนรู้  นำผลผลิต ได้มีการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ชาสมุนไพร, น้ำปรุง,สเปรย์ไล่ยุง ฯลฯโดยมีการอนุรักษ์พืชพื้นบ้าน โดยเฉพาะเนียมอ้ม ซึ่งเป็นจุดเด่นของไร่เรา

หลังจากที่ทำเกษตรในพื้นที่ตนเอง ทั้งสองคนจึงย้อนถามตัวเอง ว่า อะไรที่เราจะตอบแทนสังคมได้  จึงมีการประชุมผู้นำ ผู้ที่สนใจและเกิดการรวมกลุ่มขึ้น ดังนี้  1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สัจจะท่าลี่:เพื่อให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี, มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย มั่นคงให้กับครอบครัว  จึงรวมกลุ่มเกษตรกรขึ้น  ปัจจุบันมีสมาชิก 50 คน กิจกรรมที่ทำ  และหนึ่งในสมาชิก คือ ครอบครัวชาวฝรั่งเศสอีก 1 ครอบครัว ซึ่งแต่เดิมทำเกษตรแบบใช้สารเคมี นายโรแม็ง เจ้าของไร่ภูคูนคำ ได้เข้าไปพูดคุยกับนายมาร์ค ทำให้ครอบครัวนายมาร์ค และนางณิชารัศม์  ภรรยา เข้ามาเรียนรู้กับไร่เรา ประกอบกับพ่อเริ่มป่วยเป็นมะเร็ง  จึงเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมของกลุ่ม คือ  กิจกรรม  โสกันวันพระ: ทุกวันพระ สมาชิกกลุ่มจะไม่ทำงาน จึงเป็นวันที่กลุ่มมานั่งพูดคุย ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์และเยี่ยมแปลงสมาชิก  ร่วมปฏิญาณตนต่อหน้าพระธาตุสัจจะ ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต  การส่งต่อของขวัญไม่รู้จบ กลุ่มจะมีเงินให้สมาชิกยืม (ไม่มีดอกเบี้ย) ให้ไปลงทุน เมื่อได้ผลผลิต ขายได้ ให้สมาชิกคืนเงินเข้ามาในกลุ่ม เพื่อส่งต่อให้คนอื่น

– ธนาคารเมล็ดพันธุ์ : ประธานกลุ่ม (นางพัชราพร  หีบแก้ว) ได้สอนให้สมาชิกเก็บเมล็ดพันธุ์เอง และนำมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกรายอื่น ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน  สร้างสังคมแห่งความสุข  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สัจจะท่าลี่ จำกัด : เพื่อพึ่งตนเองด้านแหล่งทุน หลังจากสร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทำให้พบว่า แหล่งทุนเป็นสิ่งสำคัญกับเกษตรกร จึงได้ชวนสมาชิกมาออมเงิน เพื่อสะสมและให้สมาชิกที่จำเป็น กู้ยืมไปใช้ โดยกลุ่ม มีการการออมเงิน ออมทุกเดือน การปล่อยกู้  มีดอกเบี้ย ปันผล  สิ้นเดือนจะมีการปันผลให้กับสมาชิก ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน  260 คน  มีเงินทุนหมุนเวียน 9  แสนบาท กองทุนสวัสดิการ สัจจะท่าลี่

เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตให้กับเกษตรกร โดยสมาชิกที่เข้าร่วมต้องสะสมเงินกับกลุ่มวันละบาท  แต่จ่ายเป็นรายปี คือ 365 บาท/ปี  ปัจจุบันมีสมาชิก 365 คน เงินทุนหมุนเวียน 2 แสนบาท   และมีการจัดสวัสดิการให้สมาชิก ดังนี้  1.   สวัสดิการเกิด : ได้รับ เงินขวัญถุง 500 บาท ของขวัญ 200 บาท  2. สวัสดิการป่วย : นอน รพ. เบิกได้  250 บาท/คืน ไม่เกิน 5 คืน/ปี 3.สวัสดิการอุบัติเหตุ : เบิกได้ครั้งละ 300 บาท ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 4.สวัสดิการบวช : บวชตามประเพณี  500 บาท  5.สวัสดิการตาย :  เบิกได้ 5 เท่าของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 6.สวัสดิการทุนการศึกษา : 2 ทุนต่อปี ทุนละ 500 บาท 7.สวัสดิการวันเด็ก : มอบเงินให้กับโรงเรียน 500 บาท/ปี และทำกลุ่มดอกไม้จันทน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่ม กลุ่มโฮมเหือง

นางพัชราพร   กล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่เราสร้างฐานความมั่นคงให้ครอบครัวของสมาชิกกลุ่ม สัจจะท่าลี่  จึงมีการยกระดับการทำงาน เป็นการทำงานระดับอำเภอ โดยร่วมกับ ไร่หรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีแนวคิดคล้ายกัน เช่น  ร้านกาแฟเห็นอ้ม, สวนทิพย์. ไร่พิณสุวรรณ.ไร่สมซื่น. ไร่ไอรัก ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการทำงานระดับอำเภอ  โดยมีเป้าหมาย คือ ท่าลี่เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองสุขภาพและการพักผ่อน

สนใจ ดูงาน ติดต่อ นางพัชราพร  หีบแก้ว โทรศัพท์  0817179545  เพจ  ชื่อ บ้านไร่ภูคูนคำ

 

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย