ญี่ปุ่น หนุน เด็กไทย รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สร้างเป็นนักเขียนโปรแกรมเมอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เลย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้เปิดการแข่งขันการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand-Japan Game Programing  HACKATHON 2019 ครั้งที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู เป็นประธาน

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเลย กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน ได้การจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand-Japan Game Programing HACKATHON 2019 เกิดจากการรวมกันของคำว่า เฮกเกอร์ (Hacker) + มาราธอน (Marathon) เป็นกิจกรรมที่นำนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาชอฟต์แวร์ ใช้เวลา 2-3วัน ในการพัฒนาชอฟต์แวร์ตามโจทย์ที่ได้รับ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างงานวัตกรรมใหม่ๆโดยไม่หยุดพักภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อคัดนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไปแข่งขันชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว เกิดจากยุทธศาสตร์คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณ์ ทั้ง 12 แห่ง จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทำงานร่วมกันโดยใช้ Hackerโปรแกรม เป็นตัวชู โปรแกรมที่ว่านี้  เป็นโปรแกรมที่ได้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะโคเซน (KOSEN) ซึ่งโคเซนเป็นวิทยาลัยเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น จะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรม แต่ของเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ได้ร่วมมือกันและได้จัดมีการแข่งขันกันทุกปี และจะวนเวียนกันจัดตามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาเลย เราได้รับมาจัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

จุดเด่นของกิจกรรมคือ การนำนักเรียนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ ทั้ง 12 แห่งมา 4 คน มาจัดกลุ่มกันใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีการทำงานร่วมกัน ให้รู้จักกันมีการทำงานเป็นทีม แต่เราจะไม่แข่งกันว่าโรงเรียนใดเป็นหนึ่งหรือเป็นสอง เป็นเพียงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโรงเรียน แต่ละกลุ่มจะได้ออกแบบร่วมกันว่า เกมส์ที่ออกแบบนั้นจะมีข้อกำหนด หรือมีชื่อเรียกว่าให้ทำเกี่ยวกับอะไร ซึ่งปีนี้กำหนดให้เขียนโปรแกรมเกมส์ ที่พัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงของโลกให้ยั่งยืน ว่าจะทำอย่างไรให้โลกของเรามั่นคงและมีความสุข จากนั้นเด็กแต่ละกลุ่มจะคิดออกแบบมาว่าเกมส์อะไร ที่ทำขึ้นมาแล้วเป็นเกมส์ที่พัฒนาโลกอย่างยั่งยืน เช่น เกมส์ในแนวอาหาร ที่กินเข้าไปแล้วไม่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม เด็กบางกลุ่มก็ออกแบบในแนวชุมชนที่มีความสุข เราจะอยู่ในสังคมโลกที่มีความสุข  เวลานำเกมส์นั้นออกไปใช้คนที่เล่นเกมส์นั้น จะได้มีความผูกพันซึมซับในเกมส์นั้นไปด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย