X

เลย อพท.5 อบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาการตลาดและกระตุ้นรายได้ เพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย โดยมีนายกฤณ์ชาญัฏฐ์ กุลรัฐชหิรัญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย นำบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ร่วมประชุมเสวนา ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย

นายธรรมนูญ ภาคธูป กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกระตุ้นรายได้  ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเลย และพื้นที่เชื่อมโยงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

ในส่วนของการประชุมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการ วิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว และวางตำแหน่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย พร้อมทั้งกำหนดปัจจัยด้านการตลาด และจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยทางวิทยาการจะมีการจัดการแบ่งกลุ่มประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดเส้นทาง กิจกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดปัจจัยด้านการตลาดร่วมกันกับชุมชน พื้นที่เป้าหมายตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย สู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง  ตามนโยบายของจังหวัดเลย ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย