X

เลย ขยะล้นแล้วภูกระดึง วอนให้นักท่องเที่ยว ช่วยเอาขยะลงภูเขา ผ่านโครงการดีๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย ที่ต้องเดินเท้าขึ้นไประยะทางกว่า 8.5 กิโลเมตร และทุกเส้นทางต้องเดินเท้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหนุ่มสาวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนั้นนำขยะขึ้นไปยังบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งในแต่ละปีนั้นมีการนำขยะขึ้นไปข้างบนภูเยอะมาก และมีการสะสม ตั้งแต่ เปิด อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505  เป็นต้นมา หรือกว่า 58 ปี ซึ่งมีขยะรวมกันคาดว่าน่าจะถึง 7-8 ตัน ซึ่งระยะหลัง ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง แต่ละปีนั้น มีโครงการต่างๆ เข้ามาขนขยะลงจากภูกระดึง ผ่านจิตอาสา ของนักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยว ลูกหาบ ลงมาได้แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ยังต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนำลงมาทุกๆปี

สำหรับข้อมูลนักท่องเที่ยวในรอบ 58 ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดภูกระดึงมา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 ล้านคนที่ผ่านมาแล้ว   ซึ่งทุกคนจะมีส่วนในการสร้างขยะ และต้องร่วมมือและดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถูกระดึงไว้ให้สู่ลูกหลานเราในวันข้างหน้า

นายสำเร็จ ภูแสนศรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบนภูกระดึงเริ่มจากการไม่เพิ่มปริมาณขยะให้มากไปกว่าที่มีอยู่ โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้การจัดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้น โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการร้านค้าและบรรดาลูกหาบ  ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน

1. จัดทำโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนยอดภูกระดึง โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อนำขยะต่างๆ ลงมาจากบนยอดภูกระดึงตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  จะมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่านักท่องเที่ยวผู้นั้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูกระดึงให้คงอยู่ตลอดไปโดยมีสถิติข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้

1.1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 25 มีนาคม 2563)

– นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 38,081 คน นำขยะลงเขา จำนวน 24,586.2 กิโลกรัม

1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( 1 ตุลาคม 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563)

– นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,394 คน นำขยะลงเขา จำนวน4,498 กิโลกรัม

2. ดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต โดยให้ผู้ประกอบการนำขยะลงจากยอดเขา รายละไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต่อปี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ โดยมีสถิติข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 25 มีนาคม 2563)

– ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 114 ราย นำขยะลงเขา จำนวน 5,135 กิโลกรัม

– ผู้ประกอบการลูกหาบ จำนวน 324 ราย นำขยะลงเขา จำนวน 14,094 กิโลกรัม

รวมจำนวน 19,229 กิโลกรัม

2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( 1 ตุลาคม 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563)

– ผู้ประกอบการร้านค้า  จำนวน 114 ราย นำขยะลงเขา จำนวน 800 กิโลกรัม

– ผู้ประกอบการลูกหาบ จำนวน 286 ราย นำขยะลงเขา จำนวน 2,275กิโลกรัม

– เจ้าหน้าที่ จำนวน 174 ราย  นำขยะลงเขา จำนวน 1,844.4 กิโลกรัม

รวมจำนวน 4,919.4 กิโลกรัม

3. จัดทำโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนยอดเขาภูกระดึง วิธีการ คือ นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องแสดงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่พร้อมจ่ายค่ามัดจำตามอัตราที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดก่อนขึ้นเขา และเมื่อลงมาจากเขาก็นำบรรจุภัณฑ์นั้นๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับค่ามัดจำคืน โดยมีสถิติข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้

3.1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 25 มีนาคม 2563)

– นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,026 กลุ่ม/คณะ มัดจำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 48,384 ชิ้น

3.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( 1 ตุลาคม 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563)

– นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 739 กลุ่ม/คณะ มัดจำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 10,638 ชิ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563) มีนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าหน้าที่นำขยะเข้ามาในอุทยานฯ ในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ประมาณ 16,376 กิโลกรัม สามารถนำลงมาจากยอดเขาได้ทั้งสิ้น จำนวน 9,417.4 กิโลกรัม มีขยะตกค้าง ประมาณ 6,958.6 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารและขยะทั่วไป ได้กำจัดโดยวิธีฝังกลบ

นายสำเร็จ  กล่าวต่ออีกว่า ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกคน ให้เข้าร่วมกับโครงการต่างๆในการลดขยะของอุทยานฯ ตลอดจนขอความร่วมมือให้ลดการนำขยะขึ้นภูกระดึงให้ลดลงเพื่อในอนาคตเราจะมีขยะบนภูกระดึงน้อยลงและหมดไปในอนาคต ก็ต้องขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอันดันต้นๆของประเทศไทยต่อไป

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย