X

มข. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ( Award )

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษา ทีม 3S ( Three S ) นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ(International Young Startup Contest 2022) เข้าร่วมแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ( Award ) เฟ้นหาสุดยอดแนวคิดทางธุรกิจ จากตัวแทนทีม 12 ทีม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ณ โรงเเรมยูเพลส จ.อุบลราชธานี


ซึ่ง ทีม 3S ( Three S ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ( Award ) โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการ “ความร่วมมือและการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ในกลุ่มประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และการแข่งขัน Startup ระดับภูมิภาคอาเซียน” เพื่อสร้างความร่วมมือ พัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) และสร้างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator Network) รวมทั้งเพื่อสร้างและพัฒนา Startup เริ่มต้นในกลุ่มประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านกลไกการแข่งขันและการบ่มเพาะระยะสั้น


ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น