ศาลสั่งจำคุก ส.ส.เพื่อไทยขอนแก่น คดีโยกย้าย ผอ.ร.ร. โดยมิชอบ

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น – สะเทือนวงการ !! ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 4 ตัดสินจำคุกอดีตบิ๊กการศึกษา13 ราย รวมทั้ง ส.ส.เพื่อไทย เขต 10 คดีย้าย ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

วันนี้ (23 มี.ค. 63) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่อท.5 1/2562 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จำเลย กับพวกรวม 14 คน จำเลยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25 ขอนแก่น ในข้อหามาตรา 157 ร่วมกันปฏิบัติโดยไม่ชอบ มาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 162 (1), (4) จัดทำ/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จกรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปี พ.ศ. 2558

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยดังนี้

จำเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด  ลงโทษจำคุก 6 ปี

จำเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล  ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 3 นายวีระเดช ซาตา  ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร  ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 5 นายสุรินทร์ หล้าหา  ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 6 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา  ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสีพรหม  ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 8 นายสุนันท์ คำจันทร์  ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีดอนชัย  ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผล  ลงโทษ จำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์  ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 12 พันตำรวจเอก เสถียร ไชยสงคราม  ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร  พิพากษายกฟ้อง

จำเลยที่ 14 นายมาโนช ฝั้นฉิม  ลงโทษจำคุก 3 ปี

อนึ่ง ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนคำสั่ง สพม. 25 ที่ 558 /2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

คดีนี้ซึ่งถือว่าเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะจำเลยแต่ละคนของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (อ.ก.ค.ศ.) สพม.25) ซึ่งถือว่าเป็นการโยกย้ายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

และโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นซึ่งสร้างชื่อเสียงมานานด้านการศึกษา แต่การโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครั้งนี้ส่งผลทำให้คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. หลายคนตกเป็นจำเลย และศาลได้มีคำสั่งพิพากษาไปแล้วตามเนื้อหาข้างต้น ซึ่งแต่ละบุคคลเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก อาทิ นายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 10 จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย รวมถึง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวีระเดช ซาตา  นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

ขอนแก่นวิทยายน

ส่วนนายกิตติ บุญเชิด อดีตผู้อำนวยการ สพม. 25 ศาลพิพากษาให้จำคุก 6 ปี เพราะเป็นจำเลยที่ 1  ขณะที่ นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นต้นเรื่องของคดีนี้ ศาลพิพากษายกฟ้อง  อีกคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพม. 25 รวมอยู่ด้วย ส่วนนายบัลลังก์ อรรณนพพร ซึ่งเป็น ส.ส.เขต 10 ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ต้องติดตามต่อไปว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น