X

สสจ.ให้ความรู้ โรคหลอดเลือดสมอง แก่ อสม. ในระยอง

วันที่ 21 มิถุนายน ที่ห้องประชุม โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง ระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดโครงการลดความพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี อสม ในพื้นที่ จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ

         ซึ่งโครงการนี้ เป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ ได้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน พระอาจารย์สุชิน วัดธรรมสถิต จัดทำแผนงานโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง การเฝ้าจับตากลุ่มเสี่ยง การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผู้ดูแลใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง และการอดบทเรียจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อจะเป็นการลดความพิการจากโรคหลอดเลือดสมองลงได้

         ภายในงาน ได้มีแพทย์หญิงณัฏฐิญา ศิริธรรม แพทย์อายุรกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลระยอง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “Stroke เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต” และ นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานลดความพิการจากภาวะ Stroke”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน