X

เทศบาลตำบลทับมา สำรวจข้อมูลพันธุกรรมพืชในพื้นที่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่โรงเรียนอนุบาลตำบลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลพันธุกรรมพืช มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา ประชาชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการสำรวจพันธุกรรมพืช

นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบพระปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดังกล่าว รหัสสมาชิก 8-52010108 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสำรวจพันธุกรรมพืชในพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นตั้งเป้าสำรวจพันธุกรรมพืช จำนวน 1,000 ต้น มุ้งเน้นให้บุคลากร นักเรียน ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการปกป้องรักษาทรัพยกรท้องถิ่นไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และตำบลทับมามีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยจะมีการติดคิวอาร์โค้ดบอกที่มาของพันธุ์ไม้ของแต่ละต้น เพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน