ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธร

ห่างจากกรุงเทพฯ 552 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,161.64 ตารางกิโลเมตร เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และยังมีการทำจรวดยักษ์เพื่อประกวดแข่งขัน ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝนสำหรับชาวอีสาน ทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด