ภาคใต้

ยะลา

จังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติที่น่าค้นหา บนเนื้อที่ประมาณ 4,512 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ราบมีน้อยถูกใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยความที่มีป่าเขาอุดมสมบูรณ์ จึงมีฝนตกชุกมากถึงปีละประมาณ 9 เดือน

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ฉก.ยะลาร่วมชาวบ้านตาชี ลงพื้นที่หินล้านงาม หวังได้ถ.คอนกรีตเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

รองผบ.ฉก.ยะลาลงพื้นที่ รับฟังเสียงชาวบ้านหินล้านงาน ขอถนน เพื่อนำนักท่องเทียวเข้ามาในพื้นที่และสัญจรไปมาทุกวัน เมื่อวันพุธ 27 มิถุนายน 2562 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พัน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด