ภาคเหนือ

อุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 491 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีความหลากหลายในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาพูดตามแต่จะได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคใด ประชากรร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนผลไม้ โดยเฉพาะที่อำเภอลับแล แหล่งที่มาของลางสาด ทุเรียนหลงลับแล

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“หนองแห้ว” ชุมชนเก่าแก่ ยึดอาชีพทอผ้าซิ่นลายโบราณทุกครอบครัว

FacebookTwitterLineที่บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแห้ว และเปิดตลาดผ้าซิ่นลายโบราณบ้านหนองแห้ว ที […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด