ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี

มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ  ปัจจุบันศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้ง และขุดค้นพบแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ร่องรอยอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่กว่า 5 พันปี รวมถึงการทำหัตถกรรมผ้าหมี่ขิด ของชุมชนพื้นบ้านไทยอีสาน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด