ภาคเหนือ

ตาก

มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 426 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ ถึง 5 อุทยาน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติถึง 15 ป่า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

วางโปรแกรมท่องเที่ยว จ.ตาก สร้างรายได้ชุมชน

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตาก สร้างโปรแกรมท่องเที่ยวตาก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด