ภาคเหนือ

ตาก

มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 426 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ ถึง 5 อุทยาน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติถึง 15 ป่า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตากยิ่งใหญ่อลังการ

บรรยากาศการเปิดงาน “กระทงสายไหลประทีป​ 1,000 ดวง” อันยิ่งใหญ่ อัญเชิญกระทงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ลอยในแม่น้ำปิงเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 งานประเพณีลอยกระทงสายไ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด