ไฟไหม้ระทึกห้องเก็บของแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ