โค้งสุดท้ายเลือกตั้งชาวโนนสาวเอ้เดินรณรงค์เข้มหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง