แอบเผาไร่ลามไหม้ป่าภูแลนคาสูญแล้วกว่า3พันไร่ไฟยังโหมลามหนักต่อเนื่องเป็นวันที่สาม!(คลิป)