แห่ซื้อหน้ากากอนามัยราคาถูกจากกรมการค้าภายในวันแรกไม่ถึงครึ่งชม.เกลี้ยง(คลิป)