แห่ชื่นชมพลเมืองดีชาวชัยภูมิเก็บแผงลอตเตอรี่ค่านับแสนได้ตามคืนเจ้าของ