แล้งหนักรอบกว่า30ปีชัยภูมิชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ขาดน้ำหนักแล้วกว่า7อำเภอ(คลิป)