แล้งหนักฝูงลิงป่าเขาพังเหยนับร้อยขาดอาหารบุกกินพืชไร่ชาวบ้านเสียหายหนัก!(คลิป)