เหยื่อด.ต.เมาคลั่งไล่ยิงดับคาแฟลตตร.2ศพจี้โทษประหาร