เศร้าทั้งวัด! พระชราภาพขยันช่วยงานวัดไม่ยอมหยุดวูบล้มดับสลดคาวัด(คลิป)