เร่งล่าขบวนการลอบตัดไม้ยางนายักษ์ใหญ่กว่า3คนโอบอายุนับ100ปีเก่าแก่ประจำชุมชน(คลิป)