เรือนำชมโลมาจมทะเลขนอม นักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 คน