เริ่มแล้วชวนชมชิมช้อปรวมสุดยอดสินค้าเมืองพญาแลสู้โควิดฯ(คลิป)