เมืองคอนส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19กลับบ้านหลังหายขาด