เน้นบริการครบในจุดเดียว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา