เด็กม.3เมืองคอน ให้สัมภาษณ์ช่อง’Thai Voice’จ๊วกนายกฯ เด็กม.3เมืองคอน ให้สัมภาษณ์ช่อง’Thai Voice’จวกนายกฯยับ