เกาะติดนับถอยหลังอีก 28 วันจับตากระแสนิยมเลือกตั้งเขต 2 ชัยภูมิเริ่มระอุ