เกษตรกรชัยภูมิชวนช่วยกันลดค่าPM.2.5งดเผาตอซังข้าวเก็บฟางเลี้ยงวัวเหลือขายสร้างรายได้หน้าแล้ง(คลิป)