ฮือฮาแห่กราบไหว้ใบหน้าพระพุทธรูปหินโผล่ขึ้นจากใต้ดิน