ฮือฮาแม่เฒ่า90ปีปลูกต้นอินทผาลัมอายุกว่า50ปีสูงเท่าตึก3ชั้นไม่อยากตัดทิ้งอยากยกให้คนมาขุดไปปลูกต่อ(คลิป)