ฮือฮาวัดดังใช้ตู้จดหมายเก็บอัฐิสื่อวิญญาณแทนให้กับญาติคนตายช่วยลดค่าใช้จ่าย(คลิป)