ฮือฮาพิธีอัญเชิญรูปเหมือนเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิออกจากศาลเก่าแก่!(คลิป)