อดีตผอ.รร.ตามแนวเกษตรพอเพียงใช้ชีวิตหลังเกษียณลดใช้เคมีสร้างสุขภาพสร้างรายได้(คลิป)