อดีตผญบ.หึงโหดหลังเกษียณคิดมากระแวงภรรยาตีตัวออกห่างคว้าปืนยิงดับ