หนุ่มใหญ่59ดื่มหนักช็อกลมแดดเสียชีวิตฉับพลันกลางทุ่ง(คลิป)