สุดต้านเซ่นโควิดเริ่มดุป่วยดับรายวันต่อเนื่องศพที่12คลัสเตอร์ปิดแคม์คนงานกลับบ้านป่วยยังพุ่งอีก23ราย!(คลิป)