สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน