สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน