สั่งปิดจุดเสี่ยงโควิด19ทั้งจังหวัดชัยภูมิงดจัดงานมีคนจำนวนมากทุกแห่งจนกว่าจะคลี่คลาย(คลิป)